Logo

Landštejn - hrad

Dějiny zámku Landštějna začínají nejpozději po roce 1222, kdy zemřel moravský markrabí Vladislav a správy této části se ujal český král Přemysl Otakar I. Ve snaze zabezpečit zemské hranice budoval na sporných územích strážní hrady. Při samotné prohlídce areálu hradu může návštěvník obdivovat ukázky rané hradní architektury, která patří v českých zemích
k nejpozoruhodnějším. V letech 2003 - 2006 byl uskutečněn v hradním příkopu záchranný archeologický výzkum, na kterém spolupracovala firma Geo-cz, která zároveň od roku 2003 provádí podrobnou kompletní dokumentaci celého hradního areálu.

Zpět na seznam článků